Bezpečnost a ochrana zdraví osob v areálu SZ

V souladu s platnými obchodními podmínkami služeb je každá osoba pohybující se po areálu Semenářského závodu povinna dodržovat platné právní a ostatní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, zejména bezpečnostní opatření stanovená v následujícím dokumentu:

Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím Semenářského závodu Týniště nad Orlicí na jeho pracovištích