Termoterapie žaludů

 Nová linka

Nejúčinnější ochranou žaludů proti hlízence žaludové (Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald) i ke zničení dalších hub, např. druhu Discula umbrinella je termoterapie. Semenářský závod Týniště nad Orlicí v současné době provozuje 2 termoboxy na termoterapii žaludů od společnosti Kovos Nový Knín s.r.o. s celkovou kapacitou 5 000 kg za 8 h směnu. Termoterapie v termoboxech je prováděna ošetřením přeplavených žaludů párou o teplotě 42 °C po dobu minimálně 2 h, při které dochází k inaktivaci hlízenky žaludové. Tato metoda neovlivňuje život semen. Ošetření žaludů termoterapií je žádoucí pro výsevy žaludů do sadbovačů, pro skladování žaludů i podzimní výsevy na záhony.

Tato nová linka parní termoterapie využívá odpadní teplo z dohořívací komory parní kotelny na tuhá paliva (piliny, šišky) oproti stávající lince termoterapie, kde je voda v kotlích na termoterapii ohřívána energeticky náročnými elektrickými topnými tělesy.

Díky zprovoznění nové technologie bylo v roce 2018 v SZ ošetřeno, namořeno a uskladněno v mrazících boxech celkem 72,4 t žaludů (48,4 t DB a 24 t DBZ) a to již do konce listopadu 2018 oproti původnímu plánovanému množství 40 t na staré lince. Tím byly uchráněny žaludy před snížením kvality (ztrátě vlhkosti pod kritických 38 %) přechodným skladováním v chladících boxech. Celý proces mražení je kontrolován vně i uvnitř skladovaných žaludů pomocí datalogerů, zaznamenávajících kontinuální průběh teploty.

boxy

Hlízenka žaludová

Hlízenka žaludová (Ciboria batschiana) – je pokládána za jednoho z nejnebezpečnějších nekrotrofních parazitů žaludů, protože napadá naprosto zdravé a jakostní žaludy Hlízenka žaludovás odpovídající vlhkostí. V lese se houba vyvíjí na starých žaludech, které jsou zakryty listím. V podmínkách vysoké vzdušné vlhkosti se vytvářejí apotécia, jejichž spory infikují na podzim novou úrodu žaludů. Po napadení se objevují na dělohách žaludů žlutavé až skořicové skvrny s tma-vohnědým ostře ohraničeným okrajem. Mycelium postupně prorůstá celé dělohy, skvrny s pokračující infekcí hnědnou a mumifikují. Jeden žalud může nést až 40 plodniček. Žaludy tak ztrácí životnost i klíčivost. Během skladování žaludů při vysoké vlhkosti (nad 40%) a skladovací teplotě 4 °C se houba rychle šíří pomocí šedého vzdušného mycelia a může během 3 měsíců zničit většinu uskladněných žaludů. Při chemické ochraně pomocí fungicidů jsou problémy s nedostatečným proniknutím účinné látky do děloh. Aplikace fungicidů většinou jen zpomaluje šíření vzdušného mycelia mezi uskladněnými žaludy, ale není možné zabránit zničení již napadených žaludů.

Kontakt – podrobnější informace:

tel.: 956 276 180, mob.: 725 257 284
e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz