Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí platnými „Obchodními podmínkami“ Semenářského závodu Týniště nad Orlicí a Občanským zákoníkem v platném znění.