Semenářský závod LČR

Semenářský závod Lesů České republiky v Týništi nad Orlicí

Z jaké nabídky u nás můžete vybírat?

Osivo - pro lesnické účely. Okrasné osivo - pro okrasné a nelesnické účely. Výrobky ze dřeva - zejména hnízdní budky.

Hledáte nějaký produkt?

Nejprodávanější produkty

Závod v Týništi nad Orlicí

navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Zpracováváme semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů. Vyluštěné osivo skladujeme jak krátkodobě tak i dlouhodobě (dle druhu dřeviny na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech.  Provádíme předosevní přípravu osiva s klíčním klidem – studenou a teplou stratifikaci. Provádíme ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie (bez použití chemických přípravků). Zajišťujeme provozní rozbory osiva. Zajišťujeme třídění a přípravu osiva pro výsevy do sadbovačů. Prodáváme osiva lesních dřevin a okrasných dřevin.

Aktuality a novinky