Semenářský závod LČR

Semenářský závod Lesů České republiky v Týništi nad Orlicí

Z jaké nabídky u nás můžete vybírat?

Výrobky ze dřeva - zejména hnízdní budky. Okrasné osivo - pro okrasné a nelesnické účely. Osivo - pro lesnické účely.

Hledáte nějaký produkt?

Nejprodávanější produkty

Závod v Týništi nad Orlicí

navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Zpracováváme semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů. Vyluštěné osivo skladujeme jak krátkodobě tak i dlouhodobě ( na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech. Zajišťujeme provoz Banky lesních dřevin pro zachování regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě. Kombinací teplé a studené stratifikace provádíme předosevní přípravu osiva s klíčních klidem.provádíme ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie ( bez použití chemických přípravků).provozní rozbory osiva.třídění a příprava osiva pro speciální výsevy do sadbovačů.prodej osiva lesních dřevin a dřevin okrasných.

Aktuality a novinky

Nové ceníky 03.06.2019

K 1. 6. 2019 byl zveřejněn nový ceník lesnického osiva, ceník za luštění, skladování a ostatní služby semenářského závodu.