Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, v obchodních podmínkách blíže neupravené platební podmínky se řídí platnými právními předpisy.