O nás

Lesy České republiky s.p., Semenářský závod Týniště n. Orlicí

Semenářský závod v Týništi n.O. navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Lesní dřeviny se vyznačují svojí periodicitou plodivosti. Semenné roky u smrku jsou cca po 10 letech, u borovice, modřínu po 3-5 letech, u listnáčů po 2-5 letech. Dostatečné zásoby odborně skladovaného, geneticky vhodného osiva vykrývají i období mezi úrodami, kdy dřeviny neplodí. Zajišťuje se tak rovnoměrná obnova lesa.

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí:

  • zpracovává semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů
  • vyluštěné osivo skladuje jak krátkodobě tak i dlouhodobě ( na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech
  • zajišťuje provoz Banky lesních dřevin pro zachování regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě
  • kombinací teplé a studené stratifikace provádí předosevní přípravu osiva s klíčních klidem
  • ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie ( bez použití chemických přípravků)
  • provozní rozbory osiva
  • třídění a příprava osiva pro speciální výsevy do sadbovačů
  • prodej osiva lesních dřevin a dřevin okrasných
  • výroba ptačích budek – podpora biologické ochrany lesa
  • prodej netradičních mulčovacích materiálů

Držitel licence Ministerstva zemědělství ČR k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování.