O nás

Lesy České republiky s.p., Semenářský závod Týniště n. Orlicí

Semenářský závod v Týništi n.O. navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Lesní dřeviny se vyznačují svojí periodicitou plodivosti. Semenné roky u smrku jsou cca po 10 letech, u borovice, modřínu po 3-5 letech, u listnáčů po 2-5 letech. Zajištění dostatečných zásob odborně skladovaného, geneticky vhodného osiva mají vykrývat období mezi úrodami, kdy dřeviny neplodí. Zajišťuje se tak rovnoměrná obnova lesa.

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí:

  • zpracovává semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů
  • vyluštěné osivo skladuje jak krátkodobě tak i dlouhodobě v chladírenských a mrazících boxech
  • provádí předosevní přípravu osiva s klíčních klidem s možností  teplé a studené stratifikace
  • ošetřuje osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie (bez použití chemických přípravků)
  • zajišťuje provozní rozbory osiva
  • provádí třídění a přípravu osiva pro speciální výsevy do sadbovačů
  • obchoduje osiva lesních dřevin a osiva dřevin okrasných
  • vyrábí ptačí budky – podporuje biologickou ochranu lesa
  • prodává netradiční mulčovací materiály

Držitel licence Ministerstva zemědělství ČR k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování.