Ceník vyluštěných šišek

mulc

Platnost od 1.4.2017

Produkty vhodné k okrasným účelům cena bez DPHKč/kg cena s DPH

15%

Šišky borovice černá, blatka, rumelská, kleč, vejmutovka 17,39 20,00
Šišky borovice lesní 13,04 15,00
Šišky douglaska 8,69 10,00
Šišky smrkové netříděné 13,04 15,00
Smrková vřetena 34,78 40,00
Modřínová vřetena 17,39 20,00

 

Produkty vhodné k ostatním účelům cena bez DPH

Kč/kg

cena s DPH

21%

Šupiny z jedlových šišek 12,40 15,00
Šišky netříděné 8,26 10,00
Jedlové šupiny balené po 15 kg 82,65 100,00
Jedlové šupiny balené po 7 kg 41,32 50,00
Modřínová vřetena balená po 15 kg 247,93 300,00
Modřínová vřetena balená po 7 kg 115,70 140,00

 

Dodávky těchto produktů jsou limitovány množstvím a druhem zpracované suroviny.

Je třeba objednávat s předstihem.