Rorýs obecný

rorys_dvojdomek

 

Rorýs obecný je tažný pták, který u nás pobývá jen krátkou letní dobu. Přilétá koncem dubna a již začátkem srpna se vrací na svá zimoviště do jižní a střední Afriky. Patří k nejrychlejším a nejvytrvalejším letcům, ve vzduchu tráví většinu svého života.

Rorýsi rádi zabírají hnízda a dutiny jiných ptáků, především špačkům a vrabcům. Za svého tříměsíčního pobytu u nás vychová ze své jediné snůšky dvě až tři mláďata. Rorýsi staví hnízda pod krovy vně vysokých  domů, ve věžích  a rádi se zabydlí ve ventilačních průduchách  budov.   Při zateplování domů tak často dochází k likvidaci jejich hnízdních možností. K tomu abychom je odlákali z těchto míst lze využít hnízdní budky, které se zavěšují na zdi domů, do míst s volným příletem, ve výšce  cca 6 m., pokud možno mírně zastíněné okrajem střechy.

Rorýs hnízdí v koloniích, proto lze využít budky pro hnízdění více párů najednou. Budky jsou otevíratelné  a po odletu rorýsů je třeba je vyčistit.

rorys_vyssi