Čmelákovník

cmelak_ulek_cerveny

V České republice patří čmeláci mezi chráněné živočichy. Zároveň patří mezi nejvýznamnější opylovače.

Hlavní příčinou úbytku čmeláků je přechod k monokulturám, pro čmeláky to znamená ztrátu potravních zdrojů. Přílišná kultivace krajiny omezuje možnosti hnízdění a zimování čmeláčích matek. V některých oblastech může být příčinou úbytku čmeláků právě nedostatek vhodných hnízdišť.

Také pesticidy mají na čmeláky podobný účinek jako na včely a zvláště v jarních měsících občas dochází k úhynu včel a čmeláků v souvislosti s agrotechnickými zásahy.

Přidejme k tomu vypalování mezí a stařiny, které ničí přezimující čmeláky nebo jejich hnízda, likviduje možnost hnízdění a nepříznivě ovlivňuje rostlinnou skladbu ve prospěch jednoletých rostlin a víme, proč čmeláků v přírodě ubývá.

Co lze dělat pro podporu čmeláčích populací?

  • Vysazovat živné rostliny pro čmeláky tak, aby v okolí jejich hnízda stále něco kvetlo.
  • Postupně, nikoliv jednorázově, kosit louky tak, aby čmeláci v jednom okamžiku nepřišli o veškeré potravní zdroje.
  • V případě celoroční nepřerušované nabídky potravy na stanovišti rozmísťovat hnízdní dutiny nebo budky pro čmeláky
  • Neprovádět jarní vypalování travin a křovin.

Vhodné místo pro umístění úlků

Optimální místo pro umístění čmelákovníku je v polostínu, případně ve stínu pod listnatými stromy (které jsou v době zakládání hnízd ještě bez listí). V okolí budky by mělo být dostatek kvetoucích živných rostlin v průběhu celého vegetačního období, na kterých čmeláci sbírají pyl.

Místa, kde se čmeláci na jaře zdržují, jsou také vhodná pro umístění úlků.

Čmelákovník můžeme umístit na stojánek dostatečně vysoko, aby dovnitř nemohli mravenci. Stojánek, na kterém úlek stojí, natřeme lepem proti mravencům, který neobsahuje žádný insekticid. Průnik mravenců zamezíme i lepovými pásky, které ovineme kolem stojánku.

Dovnitř čmelákovníku je třeba vložit termoizolační přírodní materiál, k našim úlkům dodáváme bavlněnou cupaninu.

Čím čmeláky krmíme

Nalákat je můžeme na náhražku květního nektaru, kterou připravíme jako 50% roztok sacharózy. Pro vůni, aby jej čmeláci snáze lokalizovali, můžeme přidat na 1 litr roztoku několik lžic medu. Roztok povaříme 10 minut ve vodní lázni a uchováváme v lednici.  Roztok v malém množství nalijeme do malé nádobky, nejlépe do kovového nebo plastového víčka z lahví.

Kde najdete další informace k chovu čmeláků?

Např. na www.zivazahrada.cz, popřípadě zadejte do vyhledavače heslo čmelák a najdete další odkazy na toto zajímavé téma.