Budka pro holuba doupňáka

budka_holub_doupnak

 

Doupňák je obyvatel starých, většinou listnatých lesů, které mu poskytují dostatek přirozených dutin, v nichž doupňák hnízdí. Jen výjimečně žije doupňák v bezlesých krajinách, kde hnízdí na skalách  nebo v hlinitých útesech a stěnách (Bulharsko).

Protože počet starých doupných stromů v našich lesích poklesl, snížil se i stav těchto ptáků. V mnohých krajích doupňák vymizel úplně. Pokud jsou v lesích vhodné staré porosty listnatých stromů, pak tam doupňák málokdy chybí. Jednotlivé páry hnízdí mnohdy značně blízko sebe ve vyhnilých dutinách a v opuštěných dutinách vytesaných datlem černým. Obyčejně mají svoji domácnost hodně vysoko od země. Nedostatek dutin můžeme doupňákům nahradit vyvěšením vhodných budek, v nichž se tito holubi bez velkých rozpaků usazují. Nápadné jsou rozdíly ve výstelce v přirozených dutinách. Tak i u budek se může stát, že si doupňák vystele budku až k otvoru, jindy snese holubice vejce na téměř holou podlahu budky. V době, kdy se líhnou mláďata (2-3 dny), se nesmí holub vyrušit, jinak hnízdo opustí.

Ornitologická literatura zařazuje příchod doupňáků k nám do první poloviny března. Na podzim se ztratí velmi brzy, hned po vyvedení posledních mláďat, tj. počátkem září.

Budky se vyvěšují  do korun vysokých stromů. Jsou otevíratelné pro potřebné čištění.