Hnízdní budka pro sovu

sova_palena

Sovy mají důležitý význam v preventivním biologickém potlačování ekonomicky závažných živočichů. Drobní hlodavci tvoří více jak 90 % jejich úlovku. Současný nízký výskyt sovy pálené a vysoká frekvence kuny skalní a dalších predátorů spolu s celkovou změnou krajiny (likvidace hnízdních příležitostí – doupných stromů) je důvodem, že se sova pálená stala vzácností.

Umísťování budek pro sovu pálenou

Budky pro tento druh sovy jsou velké a umožňují dospělým ptákům přebývání i mimo hnízdní dobu. Sova nestaví hnízdo, proto je třeba budku vystlat slámou, stařinou, senem ap. Budka se instaluje do trámoví uvnitř přístupných (otevřený vikýř, vysazené okno ap.) stodol, skladů, seníků, nejlépe tam, kde víme, že sova již žije nebo se v minulosti vyskytovala. Při umístění je třeba přihlížet k dostupnosti budky pro kočky a kuny – oplechování vletového otvoru. Usazeným ptákům nevadí nijak okolní ruch, pokud mají dostatek místa a klid přímo v budce.

Čištění budek

Budky je třeba každoročně vyčistit a znovu vystlat. Sovy pálené často budku osídlí a přespávají v ní. Po prvním zahnízdění ji pak používají po řadu let. Počet vyhnízdění a mláďat je závislý na výskytu hraboše polního jako hlavní obživy. Za noc spotřebuje až 12 drobných savců, proto je třeba význam těchto sov ocenit a podporovat jejich opětovné rozšíření.