Budka pro netopýra

 

netopyr

Všichni naši netopýři jsou pro člověka velice užiteční a patří mezi chráněné živočichy. Vzhledem k  množství potravy, kterou zkonzumují pohubí mnoho hmyzu, často druhů, které člověku škodí (např. bekyně mniška, různé druhy komárů atd.). Netopýry je třeba všude chránit a nedopustit, aby je lidé hubili. Dříve oživovali mnohem víc stromořadí a okraje lesů, spousty menších i větších netopýrů poletovaly zvláště nad hladinami rybníků. Nejvíce ubylo těch druhů, které se ukrývají v dutinách stromů. Starých dutých stromů ubývá a tím ztrácí své domovy nejen netopýři, ale i některé druhy ptáků. Pokusme se jim tedy vyvěšováním budek nahradit přirozená hnízdiště.

Budky netopýrům slouží především k přespávání, často je využívají k páření i vyvádění mláďat. Budky jsou záměrně bez nátěru, který může být pro netopýry škodlivý. Netopýři mají dobrý čich a natřeným budkám by se mohli vyhýbat.

Budky vyvěšujte v místech, kde je známo, že netopýři žijí, především tam, kde je málo přirozených dutin. Budky se vyvěšují maximálně tři na strom. Měly by se umístit co nejvýše, na závětrné a alespoň část dne osluněné místo. Okolí budky by mělo být vyčištěno, aby netopýři měli volný přístup k budce. Ideální jsou  lesíky, mýtiny a cesty, zvláště blízko rybníků, řek, mokřadů, jezírek apod.

Na rozdíl od ptačích budek, nebývají tyto budky okamžitě obsazeny a někdy trvá i pět let, než si je netopýři oblíbí.

netopyr_malinky