Budka pro kalouse ušatého

budka_kalous_usaty

Popis kalous

Kalous je důležitým biologickým činitelem při regulaci stavu drobných savců a zasluhuje tedy ochrany. Denně spotřebuje asi šest drobných savců. Podíl hrabošů v potravě kalousů činí 96 – 98 %.

U nás je kalous běžným obyvatelem lesů. Jeho stanoviště poznáme podle vývržků a stříkanců bílého trusu pod stromy, na nichž přes den odpočívá. Místům odpočinku   i hnízdišti je kalous  velmi věrný. Střídá nanejvýš několik stromů, nepříliš od sebe vzdálených.

Kalous nedává přednost určitému druhu lesa. Hnízdí v listnatých, ve smíšených i v jehličnatých lesích. U nás nejde vysoko do hor. Hnízdo si sám nestaví, proto budku vystelte stařinou, příp. slámou. Zahnízdí většinou ve starých hnízdech dravčích, holubích apod.

Začátkem dubna snáší čtyři až šest vajec. Mladí kalousi se líhnou po 28 dnech, ale klubou se v několikadenních odstupech, neboť samice zasedá hned na první vejce. Mláďata zůstávají asi měsíc v hnízdě, potom vylézají do větví.