Budka pro kosa černého

kos

Kos černý je pták žijící po celé Evropě. Populace kosa černého je rozdělena na dvě oddělené subpopulace.

Subpopulace lesní, která žije v listnatých a jehličnatých lesích, kde obývá přízemní patro lesa. Potravu si hledá mezi hmyzem, plži či žížalami a nepohrdne ani drobnými lesními plody. Tato lesní subpopulace je tažná.

Subpopulace městská, která vyhledává prostředí zahrad, sadů a parků, kde nachází alespoň nějakou potravu a úkryt pro vyvádění mláďat. Městský kos se díky široké potravní nabídce stává všežravcem a díky příznivému mikroklimatu města často zůstává přes zimu.

Kos černý je převážně samotářský pták, jenom v době hnízdění žije v páru. Sameček je nápadný uhlově černou barvou svého peří s oranžovým zobákem. Samička je menší, s hnědým peřím na spodní straně těla s výraznými šedými skvrnami. Mláďata jsou podobná samici.

Sameček staví hnízdo poměrně nízko nad zemí na stromech a v keřích. Ptačí budka pro kosa je alternativou pro kosy, kteří si zvykli stavět hnízdo na balkonech, verandách a na různých výklencích budov. Hnízdní revír je obsazen jediným párem, který nestrpí na svém území jiného kosa. Samice snáší 4-6 modrozelených vajec s rezavými skvrnami, na kterých sedí 14 dnů. Oba rodiče se starají o svá mláďata další 3 týdny než mohou létat. Zahnízdit stačí dvakrát až třikrát za rok, přičemž u kosů je velmi výrazná věrnost původnímu hnízdišti.