Ptačí budky sýkorníky

budka_sykornik_typ1

Vyvěšování ptačích budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa. Výroba budek je konzultována s ochranáři přírody.

Budka typu „sýkorník“ má průměr vletového otvoru 3,2 cm a je určena pro všechny druhy sýkorek, lejska, krutihlava a brhlíka. Proti poškození vletového otvoru, především datlem, je otvor chráněn plíškem. Přední stěna budky je výklopná pro potřebné čištění a jištěná na boku hřebíkem.

Tato budka je vhodná i jako příbytek pro krutihlava obecného.

Vyvěšování budek

budka se vyvěšuje do lesa, sadů, parků, remízů, větrolamů apod. Pro vyvěšování se vybírá světlejší místo nebo polostín. Silný zástin nemá většina ptáků ráda. Proto je dobré vyvěšovat budky v době, kdy je ještě listí na stromě, protože po opadu listí se zdánlivě vhodné místo ukáže ve vegetační době jako přehoustlé a zastíněné. Budky vyvěšujeme otvorem spíše k jihu a východu, avšak všeobecně nejsou světové strany rozhodující. Daleko důležitější je orientace do průseku, paseky, stranou houštiny. Proto při krajích lesa umísťujeme budky raději otvorem do porostu nebo další řady stromů. V mladých kulturách zůstává mnoho budek neobsazených, ve starých listnatých porostech je tomu naopak. Při rozvěšování většího počtu budek je výhodné jejich rozmísťování podél cesty a průseku, což usnadní jak rozvěšování, tak i čištění a kontrolu budek. Budky mohou být velmi blízko sebe (15 – 2O m). Budky se vyvěšují nejlépe na podzim nebo brzy z jara, aby ptactvo mělo možnost včas se orientovat při výběru hnízdiště. Budka se vyvěšuje ve výši 3 – 5 m, v klidných málo frekventovaných místech stačí níže. V listnatých a smíšených vysokokmenných lesích se vyvěšuje 10 – 12 budek na 1 ha, v jehličnatých lesích a monokulturách 4 – 6 budek na 1 ha.

Čištění budek

budky je nutné čistit hned po druhém hnízdění začátkem září nebo alespoň v prvních podzimních dnech. Je to nutné proto, že se v hnízdech ukrývá nejrůznější hmyz (včetně parazitů) a ptáci z těchto důvodů znovu budky neosídlí. Čištění je tedy potřebné provádět každoročně.