Ptačí budky rehkovník

rehkovnik

Vyvěšování ptačích budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa. Výroba budek je konzultována s ochranáři přírody. Budka typu „rehkovník“ je určena pro rehka domácího, lejska šedého a konipase bílého.

Vyvěšování budek

budky vyvěšujeme na podzim během listopadu nebo brzy z jara, aby se jednotlivé druhy ptactva měly možnost včas orientovat při výběru hnízdiště. Rehek má rád světlo, budky proto vyvěšujeme ve výši 2 – 6 m pod střechy obytných a hospodářských budov, dále k cestám, na paseky, tedy tam, kde je dostatek světla. Budky nevyvěšujte na příliš rušná místa a tak, aby odpolední slunce nesvítilo přímo do budky. Hodí se i do školek, kde se do těchto budek zahnízďuje i velký „pomocník“ ve školkách a to konipas bílý

Čištění budek

čištění budek je potřebné provádět každoročně na podzim po druhém hnízdění.