Ptačí budky pro poštolky

budka_postolka

Biologická ochrana proti drobným hlodavcům zahrnuje obnovu a stabilizaci cenných druhů populací dravců a sov.

Poštolka dokáže průběžným odlovem omezit četnost drobných hlodavců. Nejlépe jí vyhovují nížiny a pahorkatiny, zejména takové prostředí, kde je hojně polních remízků, skalek, luk, řídkých lesů, odkud má volný rozhled a může snadno vyletovat na lov do polí. Na takovýchto místech je vhodné vyvěšovat i budky. Přítomnost lidí jí příliš nevadí, proto se často objevuje ve městech, kde hnízdí na římsách vysokých budov, ve věžích kostelů apod.

Početnost poštolek není tak závislá na stavech drobných myšovitých, dovede se v potravě přizpůsobit a není tak zcela závislá na jednom druhu kořisti. Kde ovšem dojde k přemnožení hlodavců, tam se vyskytuje poštolek mnohem víc.

Poštolky hnízdí jednou za rok. Hnízdo poštolky nemá výstelku. Nejvýš je spoře vystláno chlupy, myšími kožíšky, peřím apod. Samička  snáší koncem dubna nebo počátkem května 5 – 6 vajíček. Mláďata se líhnou za cca 30 dní po usednutí na hnízdo.

Poštolka spotřebuje denně tři až čtyři myši nebo hraboše. Tito savci tvoří cca 86% její potravy. Dále poštolka pohubí i spoustu většího hmyzu, jako kobylek, chroustů apod.

Poštolka je z hospodářského hlediska velmi užitečný pták.

Pomozte i Vy vyvěšováním  budek k jejímu rozšíření.