Ceník okrasných šišek a mulčovacího materiálu

Platnost od 1.1.2024

Vyluštěné šišky cena bez DPH Kč/kg cena s DPH 21% Kč/kg
Šišky borovice lesní 13,223 16,00
Šišky borovice černá 22,314 27,00
Šišky borovice kleč, blatka, rumelská 22,314 27,00
Šišky borovice vejmutovka 22,314 27,00
Šišky smrk ztepilý 9,091 11,00
Šišky douglaska tisolistá 9,091 11,00
Šištice olše lepkavá 22,314 27,00

sis-02

sis-01

Mulčovací materiál

cena bez DPH

cena s 21% DPH

  cena bez DPH

 Kč/m3

cena s 21% DPH

Kč/m3

objemová váha*

litr /100 kg    kg/m3

Modřínová vřetena – volně ložená (Kč/kg) 7,02 8,50 2177,69 2635,00 322 310
Modřínová vřetena – balená po 30 kg 210,74 255,00 2177,69 2635,00 322 310
Jedlové šupiny – volně ložené (Kč/kg) 4,13 5,00 454,55 550,00 910 110
Jedlové šupiny – balené po 15 kg 82,64 100,00 605,79 733,00 910 110
Ostatní

cena bez DPH

cena s DPH

Zbytky z luštění (Kč/m3) (DPH 21 %) 100,00 121,00
Zbytky z čištění osiva (Kč/kg) (DPH 21 %) 82,64 100,00

* objemová váha jedlových šupin: cca 1 m3 = 110 kg; 100 kg = 0,91 m3

* objemová váha modřínových vřeten: cca 1 m3 = 310 kg; 100 kg = 0,32 m3

U objednávky nad 5 tun sleva 20 %.

Dodávky těchto produktů jsou limitovány množstvím a druhem zpracované suroviny.

Dostupnost produktů zjistíte na níže uvedených kontaktech.

Místo prodeje: LČR s.p., Semenářský závod Týniště

                             Za Drahou 191

                             517 21  Týniště nad Orlicí

Kontakty: Leonard Horský , tel.: 956 271 180, mobil: 725 257 284

                    e- mail: leonard.horsky@lesycr.cz