Ceník služeb

Ceník za luštění, skladování a ostatní služby platný od 2. 1. 2023

Luštění a ostatní služby
Luštění – jehličnany cena Kč/kg osiva (pokud  není uvedeno jinak)
smrk sp. za 1 kg osiva 2 200,00
borovice sp. za 1 kg osiva 3 100,00
modřín za 1 kg osiva 9 200,00
douglaska za 1 kg osiva 8 700,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, krátkodobé skladování za 1 kg osiva 900,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 1 050,00
Samostatné služby – jehličnany  
jedle sp. – čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování  za 1 kg osiva 590,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 650,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro dlouhodobé skladování za 1 kg osiva 770,00
čištění surového osiva jehličnanů bez odkřídlování za 1 kg osiva 870,00
třídění osiva jehličnanů na frakce (min. množství 1 kg) 110,00
moření osiva jehličnanů (min. množství 1 kg) 180,00
třídění osiva modřínu plavením – PREVAC 180,00
Luštění – listnaté dřeviny  
javor sp., lípa sp. za 1 kg osiva 860,00
třešeň – mixování, sušení, čištění za 1 kg osiva 1 150,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 200,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 260,00
Samostatné služby – listnaté dřeviny  
čištění žaludů plavením za 1 kg suroviny (provedeno vždy před skladováním) 6,00
termoterapie žaludů bez čištění za 1 kg osiva  (provedeno vždy před skladováním) 18,00
moření osiva žaludů (provedeno vždy před skladováním) 18,00
čištění lípy, habru za 1 kg surového osiva (provedeno vždy před stratifikací) 400,00
třídění osiva listnatých dřevin na frakce (LP, HB, JR, OL) 70,00
Inkrustace jehličnanů a olše
Inkrustace bez přidaných přípravků 1 200,00
Inkrustace s mořením 1 800,00
Inkrustace s biologickými přípravky 1 800,00
Stratifikace cena Kč/kg osiva na vstupu
buk – krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření) 100,00
buk – dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření) 110,00
buk – postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči za 1 kg osiva na vstupu 210,00
jeřáb sp., jabloň, hrušeň 2 400,00
lípa sp., habr, třešeň, jasan 590,00
javor sp. 290,00
jedle sp., smrk sp., borovice sp., douglaska, modřín 120,00
Skladování osiva cena Kč/kg za 1 den
dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 °C až + 4 °C (bříza, habr, jeřáb, jasan, javor sp., lípa sp., třešeň, jehličnaté dřeviny, keře) 0,37
dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 °C až -3 °C (duby) 0,37
dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 °C až -8 °C (jedle, buk) 0,37
Ostatní služby

cena za 1 vážení

Vážení na mostní váze (nosnost 15 tun) 100,00

Podrobnější popis služeb je uveden v obchodních podmínkách Semenářského závodu www.semenarskyzavod.cz

K cenám za služby budou připočítány přirážky nebo může být poskytnuta sleva:

v případě dodání semenné suroviny se sypavostí nižší než 50 % dle ČSN 48 1211 – přirážka 50 %  ze základní ceny luštění;

v případě dodání oddílu semenné suroviny s  váhou menší jak 100 kg – přirážka 30 % ze základní ceny luštění;

za dosažení nižší čistoty proti ČSN 48 1211 – za každé 1 % nižší čistoty, 1 % sleva ze základní sazby čištění.

Poskytované služby se řídí platnými obchodními podmínkami služeb uvedenými na www.semenarskyzavod.cz

Ceny jsou bez DPH, DPH u předmětných služeb je dle platného zákona v rámci vyšší sazby, tj. 21 %.

U služeb prováděných na osivu dodaném zákazníkem bude vždy provedeno čištění dle ceníku.

Sazba za skladování je stanovena za každý započatý den skladování po vyluštění nebo převodu osiva na sklad zákazníka.

Cena luštění, čištění a třídění jiných druhů semen a cena jiných služeb zde neuvedených bude stanovena dohodou.

Optické třídění stratifikované a naklíčené bukvice

Informace pro zákazníky, kteří poptávají službu vytřídění naklíčené bukvice v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí a podmínky, které je nutné dodržet, aby mohla být služba poskytnuta.

Semenářský závod nabízí tyto služby předosevní přípravy bukvic:

  • termoterapie buku před stratifikací, img_1086-kopie-4
  • krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření),
  • dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření),
  • postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči,
  • prodej naklíčené bukvice na kus vytříděné na optickém třídiči.

Hlavní podmínky úspěšného optického třídění naklíčené bukvice:

Třídění nakličovaného oddílu se provádí ve fázi puknutí bukvice a vlastního prodlužování klíčků.

Optické třídění umožňuje vytřídění bukvic s klíčkem velikosti od 2 mm, třídění umožňuje dosáhnout podílu minimálně 90% naklíčených bukvic.

Stratifikace bukvic musí být bez média.

Nelze třídit povrchově mokré bukvice, bukvice musí být pouze vlhká, nikoliv mokrá.

Nakličované osivo musí být před nakličováním vytříděno od neživotaschopných a zejména plesnivějících semen.

Pro úspěšnost třídění naklíčené bukvice je vhodnější provést stratifikaci v semenářském závodě, kdy budou na optickém třídiči vybrány před naklíčením oddílu napadené černé nebo plesnivějící bukvice.

Naklíčená bukvice po vytřídění je připravena k okamžitému odběru zákazníkem, nebo je bukvice zamražena a se zákazníkem je domluven termín odběru. Pro zachování kvality doporučujeme bukvici odebrat do 1 týdne po vytřídění.

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat stav odebírané bukvice. Při převzetí potvrzuje, že si ji prohlédl a nezjistil zjevné vady. Pozdější uplatnění zjevných vad není možné.

Cena služby třídění naklíčené bukvice je za 1 kg bukvice na vstupu před tříděním.

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Jakub Dvořák email: jakub.dvorak@lesycr.cztelefon: 956 271 141mobil: 725 132 865

výroba: 

Ing. Marek Zeman  email: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Leonard Horský  email: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 284