Ceník lesnického osiva

Ceník smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 1. 1. 2024.

Osivo si můžete objednat zde

Český název  Latinský název Základní cena  Kč/kg (pokud není uvedeno jinak) bez DPH Průměrná prodejní cena za posledních 5 let dle kvality Kč/kg bez DPH
Borovice černá * Pinus nigra 3 990,00 3 265,00
Borovice blatka, kleč * Pinus rotundata, mugo 7 800,00 6 383,00
Borovice lesní * Pinus sylvestris 11 800,00 9 657,00
Borovice lesní (vybrané oddíly za zvýhodněnou pevnou cenu) Pinus sylvestris 4 200,00
Borovice vejmutovka * Pinus strobus 6 360,00 5 205,00
Douglaska tisolistá * Pseudotsuga menziesii 45 000,00 28 555,00
Modřín opadavý * Larix decidua 43 800,00 17 922,00
Modřín opadavý (jesenický) * Larix decidua 46 700,00 19 109,00
Smrk ztepilý * Picea abies 5 150,00 4 205,00
Smrk ztepilý (vybrané oddíly za zvýhodněnou pevnou cenu) Picea abies 2 200,00
Jedle bělokorá (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies alba 1 500,00
Jedle bělokorá včetně stratifikace + skladování jaro 2024 (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies alba 1 590,00
Jedle kavkazská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies nordmanniana 2 500,00
Jedle obrovská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies grandis 2 880,00
Bříza bělokorá (garance klíčivosti min. 30 %) Betula pendula 1 250,00
Bříza bělokorá                    (určená pro síje do porostů) Betula pendula 890,00
Bříza pýřitá (garance klíčivosti min. 30 %) Betula pubescens 1 450,00
Buk lesní (garance     životnosti min. 55 % /  klíčivosti min. 50 %) Fagus sylvatica 760,00
Buk lesní – mražený, sběr do roku 2020 (garance životnosti min. 55 %/klíčivosti min. 50 %) Fagus sylvatica 460,00
Buk lesní – naklíčená bukvice (cena za 1 ks, min. množství   15 000 ks) Fagus sylvatica 1,00
Buk lesní včetně stratifikace + skladovaní jaro 2024 (garance životnosti min. 55 % / klíčivosti min. 50 %) Fagus sylvatica 880,00
Dub letní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus robur 85,00
Dub zimní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus petraea 95,00
Habr obecný (garance životnosti min. 60 %) Carpinus betulus 1 350,00
Hrušeň planá (garance životnosti min. 60 %) Pyrus pyraster 15 100,00
Jabloň lesní (garance životnosti min. 60 %) Malus sylvestris 15 100,00
Jasan ztepilý (garance životnosti min. 60 %) Fraxinus excelsior 780,00
Javor babyka (garance životnosti min. 50 %) Acer campestre 1 050,00
Javor klen, bez křidélka (garance životnosti min. 40 %) Acer pseudoplatanus 800,00
Javor klen, bez křidélka včetně stratifikace (garance životnosti min.        40 %) Acer pseudoplatanus 950,00
Javor mléč (garance životnosti min. 50 %) Acer platanoides 800,00
Jeřáb břek (garance životnosti min. 60 %) Sorbus torminalis 23 820,00
Jeřáb oskeruše (garance životnosti min. 60 %) Sorbus domestica 37 800,00
Jeřáb ptačí (garance životnosti min. 60 %) Sorbus aucuparia 6 490,00
Lípa malolistá (garance životnosti min. 60 %) Tilia cordata 1 700,00
Lípa malolistá, fermentovaná, cena včetně skladování, povinnost odběru nejpozději duben 2024  (garance životnosti min. 45 %) Tilia cordata 2 700,00
Lípa velkolistá (garance životnosti min. 60 %) Tilia plathyphyllos 1 700,00
Olše lepkavá (garance klíčivosti min. 40 %) Alnus glutinosa 7 400,00
Olše šedá (garance klíčivosti min. 30 %) Alnus incana 11 600,00
Olše zelená (garance klíčivosti min. 30 %) Alnus viridis 11 600,00
Topol osika, šedý (garance klíčivosti min. 50 %) Populus sp. 160 000,00
Trnovník akát (garance klíčivosti min. 40 %) Robinia pseudoacacia 2 100,00
Třešeň ptačí (garance životnosti min. 60 %) Prunus avium 2 980,00
Tis obecný (garance životnosti min. 45 %) Taxus baccata 9 400,00

Ostatní druhy dřevin a keřů na dotaz.

Ceny jsou bez DPH, DPH u osiva je dle platného zákona v rámci nižší sazby, tj. 12%.

U dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, nemusí průvodní list obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu. V takovém případě je skutečná prodejní cena rovna průměrné prodejní ceně uvedené v ceníku.

Objednaná osiva, u kterých není požadována okamžitá expedice, jsou převedena na sklad zákazníka s placenou službou skladování dle platného ceníku služeb. Objednávky prosím vyřizujte přes objednávkový systém na www.semenarskyzavod.cz.

U dřevin s výjimkou BOC, BL, BO, LMB, VJ, DG, MD, SM je stanovena pevná cena za 1kg osiva (základní cena již nebude krácena čistotou a životností/klíčivostí) s garantovanou minimální životností/klíčivostí uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne v okamžiku prodeje garantovanou životnost/klíčivost dle zkoušek kvality od VÚLHM, v.v.i. může odběratel požadovat slevu odpovídající snížené kvalitě pod garantovanou minimální životností/klíčivostí. Sleva v procentech odpovídá rozdílu mezi garantovanou minimální životností/klíčivostí a skutečnou životností/klíčivostí z platných zkoušek kvality VÚLHM, v.v.i v procentech.

*Uvedená cena je cenou základní při čistotě 100% a klíčivosti (životnosti) 100%.

Příklad:

Borovice skuteč. čistota 99% klíčivost 75%
9 600,00 Kč x 0,99 x 0,75 = 7 128,00 Kč

**Uvedená cena je včetně termoterapie a moření

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Jakub Dvořák email: jakub.dvorak@lesycr.cztelefon: 956 271 141; mobil: 725 132 865

Výroba:

Ing. Marek Zeman, e-mail: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Ing. Leonard Horský, e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 284

Poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty