Ceník lesnického osiva

Ceník smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 7. 3. 2022.

Osivo si můžete objednat zde

Český název  Latinský název Základní cena  Kč/kg (pokud není uvedeno jinak) bez DPH Průměrná prodejní cena za posledních 5 let dle kvality Kč/kg bez DPH
Borovice černá * Pinus nigra 3 300,00 2 701,00
Borovice blatka, kleč, rumelská * Pinus rotundata, mugo, peuce 4 000,00 3 274,00
Borovice lesní * Pinus sylvestris 9 600,00 7 318,00
Borovice limba * Pinus cembra 3 300,00 2 701,00
Borovice vejmutovka * Pinus strobus 5 300,00 4 337,00
Douglaska tisolistá * Pseudotsuga menziesii 29 990,00 19 030,00
Modřín opadavý * Larix decidua 28 600,00 11 703,00
Modřín opadavý (jesenický) * Larix decidua 34 800,00 14 239,00
Smrk ztepilý * Picea abies 4 500,00 3 831,00
Smrk ztepilý (PLO 27,28) * Picea abies 6 000,00 4 899,00
Jedle bělokorá, kavkazská – mražená (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies alba 790,00
Jedle bělokorá, kavkazská – po vyluštění (garance životnosti min. 40 %) Abies alba, nordmanniana 980,00
Jedle obrovská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) Abies grandis 2 390,00
Bříza bělokorá (garance klíčivosti min. 30 %) Betula pendula 1050,00
Bříza bělokorá                    (určená pro síje do porostů) Betula pendula 890,00
Bříza pýřitá (garance klíčivosti min. 30 %) Betula pubescens 1 390,00
Buk lesní – čerstvý (garance životnosti min. 55 %) Fagus sylvatica 690,00
Buk lesní – mražený (garance životnosti min. 55 % /  klíčivosti min. 50 %) Fagus sylvatica 790,00
Buk lesní – naklíčená bukvice (cena za 1 ks, min. množství 15 000 ks) – novinka ! Fagus sylvatica 0,49
Buk lesní včetně stratifikace + skladovaní jaro 2022 (garance životnosti min. 55 % / klíčivosti min. 50 %) Fagus sylvatica 880,00
Dub červený (garance klíčivosti min. 50 %) Quercus rubra 80,00
Dub letní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus robur 70,00
Dub zimní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus petraea 80,00
Habr obecný (garance životnosti min. 60 %) Carpinus betulus 800,00
Hrušeň planá (garance životnosti min. 60 %) Pyrus pyraster 7 850,00
Jabloň lesní (garance životnosti min. 60 %) Malus sylvestris 7 850,00
Jasan ztepilý (garance životnosti min. 60 %) Fraxinus excelsior 500,00
Javor babyka (garance životnosti min. 50 %) Acer campestre 700,00
Javor klen (garance životnosti min. 40 %) Acer pseudoplatanus 700,00
Javor klen, sběr 2020 (garance životnosti min. 40 %) Acer pseudoplatanus 350,00
Javor mléč (garance životnosti min. 50 %) Acer platanoides 700,00
Jeřáb břek, muk, oskeruše (garance životnosti min. 60 %) Sorbus sp. 19 850,00
Jeřáb ptačí (garance životnosti min. 60 %) Sorbus aucuparia 6 490,00
Jeřáb ptačí (6,7,8,9 LVS) (garance životnosti min. 60 %) Sorbus aucuparia 12 900,00
Lípa malolistá (garance životnosti min. 60 %) Tilia cordata 1 450,00
Lípa velkolistá (garance životnosti min. 60 %) Tilia plathyphyllos 1 450,00
Olše lepkavá (garance klíčivosti min. 40 %) Alnus glutinosa 3 700,00
Olše šedá (garance klíčivosti min. 30 %) Alnus incana 6 700,00
Olše zelená (garance klíčivosti min. 30 %) Alnus viridis 1 600,00
Topol osika, šedý (garance klíčivosti min. 50 %) Populus sp. 110 000,00
Trnovník akát (garance klíčivosti min. 40 %) Robinia pseudoacacia 2 300,00
Třešeň ptačí (garance životnosti min. 60 %) Prunus avium 1 950,00

Ostatní druhy dřevin a keřů na dotaz.

Ceny jsou bez DPH, DPH u osiva je dle platného zákona v rámci nižší sazby, tj. 15%.

U dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, nemusí průvodní list obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu. V takovém případě je skutečná prodejní cena rovna průměrné prodejní ceně uvedené v ceníku.

 

Objednaná osiva, u kterých není požadována okamžitá expedice, jsou převedena na sklad zákazníka s placenou službou skladování dle platného ceníku služeb. Objednávky prosím vyřizujte přes objednávkový systém na www.semenarskyzavod.cz.

U dřevin s výjimkou BOC, BL, BO, LMB, VJ, DG, MD, SM je stanovena pevná cena za 1kg osiva (základní cena již nebude krácena čistotou a životností/klíčivostí) s garantovanou minimální životností/klíčivostí uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne v okamžiku prodeje garantovanou životnost/klíčivost dle zkoušek kvality od VÚLHM, v.v.i. může odběratel požadovat slevu odpovídající snížené kvalitě pod garantovanou minimální životností/klíčivostí. Sleva v procentech odpovídá rozdílu mezi garantovanou minimální životností/klíčivostí a skutečnou životností/klíčivostí z platných zkoušek kvality VÚLHM, v.v.i v procentech.

*Uvedená cena je cenou základní při čistotě 100% a klíčivosti (životnosti) 100%.

Příklad:

Borovice skuteč. čistota 99% klíčivost 75%
9 600,00 Kč x 0,99 x 0,75 = 7 128,00 Kč

**Uvedená cena je včetně termoterapie

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Pavla Zemanová email: pavla.zemanova@lesycr.cztelefon: 956 271 141; mobil: 725 257 688

Výroba:

Ing. Marek Zeman, e-mail: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Ing. Leonard Horský, e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 285

Poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty