Ceník služeb zkušební laboratoře

Ceník služeb zkušební laboratoře Semenářského závodu platný k 19.10.2023

    Druh zkoušky cena Kč/zkouška
Semenná surovina   Stanovení sypavosti 790,00
  Stanovení zralosti 660,00
  Stanovení obsahu vody 400,00
  Zkouška čistoty 260,00
  Zdravotní rozbor 1 950,00
  Zkouška obsahu chlorofylu 1 000,00
Osivo   Zkouška čistoty 400,00
  Stanovení obsahu vody 400,00
  Stanovení absolutní hmotnosti 400,00
  Zkouška životnosti (barvení v TTC) 1 950,00
  Zkouška klíčivosti (do 1 měsíce) 1 400,00
  Zkouška klíčivosti (do 4 měsíců, včetně stratifikace) 3 510,00
  Zkouška klíčivosti (nad 4 měsíce, včetně stratifikace) 5 030,00
  Zdravotní rozbor 1 950,00
  Zkouška obsahu chlorofylu 1 000,00
  Zkouška rentgenem dle ČSN 48 1211 500,00
  Vyhotovení protokolu/administrace v ceně zkoušky
  Odběr vzorků v ceně zkoušky

Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH u předmětných služeb je dle platného zákona č. 235/2004 Sb.

Poskytované služby se řídí platnými obchodními podmínkami služeb uvedenými na www.semenarskyzavod.cz.

Podrobnější popis služeb je uveden v obchodních podmínkách Semenářského závodu. www.semenarskyzavod.cz

Kontakty: Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, email: lz71@lesycr.cz, telefon: 956 271 111

Laboratoř: Ing. Pavla Zemanová   e-mail: pavla.zemanova@lesycr.cz;  telefon: 956 271 141;   mobil: 725 257 688

                      Radka Grimová  e-mail: radka.grimova@lesycr.cz; telefon: 956 271 175; mobil: 725 184 509