Sýkora modřinka – polotovar (vletový otvor Ø 28 mm)

Sýkora modřinka – polotovar (vletový otvor Ø 28 mm)

Pořádáte akce pro své zaměstnance a rodinné příslušníky? Připravujete akce pro děti? Chcete podpořit vztah dětí i jejich rodičů k přírodě? Máme pro Vás námět na aktivitu, do které se mohou zapojit dospělí i děti a společně vyrobit něco užitečného. Nabízíme připravené polotovary hnízdních budek, které stačí jen podle návodu sestavit a zavěsit do zahrady, parku nebo lesa. Polotovary jsou vybaveny jednotlivými díly, spojovacím materiálem vč. dílu k zavěšení a návodem k sestavení. Budka je určena spíše pro menší druhy sýkorek (modřinka, uhelníček), lejska, krutihlava nebo brhlíka. Proti poškození vletového otvoru, především datlem, je otvor chráněn plíškem. Přední stěna budky je výklopná pro potřebné čištění a jištěná na boku hřebíkem. Protože sýkor je více druhů, budky pro ně se liší podle velikosti vletového otvoru. Budku vyvěšujeme do výšky cca. od 2 do 5 metrů od země tak, aby vletový otvor byl volně přístupný a nebyl nasměrován proti přímému odpolednímu slunci.  Každoročně na konci léta odstraníme staré hnízdo a důkladně vyčistíme vnitřní prostor budky. Více informací

400,83 Kč
cena bez DPH
485 Kč
cena s DPH