Hnízdní budka pro poštolku obecnou

Hnízdní budka pro poštolku obecnou

Poštolka dokáže průběžným odlovem omezit četnost drobných hlodavců. Nejlépe jí vyhovují nížiny a pahorkatiny, zejména takové prostředí, kde je hojně polních remízků, skalek, luk, řídkých lesů, odkud má volný rozhled a může snadno vyletovat na lov do polí. Na takovýchto místech je vhodné vyvěšovat i budky. Přítomnost lidí jí příliš nevadí, proto se často objevuje ve městech, kde hnízdí na římsách vysokých budov, ve věžích kostelů apod. Více informací

615,70 Kč
cena bez DPH
745 Kč
cena s DPH