Vliv obsahu chlorofylu na kvalitu osiva

Během ranného vývoje semen chlorofyl v semenech umožňuje fotosyntetickou aktivitu (až 11% světla dokáže projít ½ oplodím obalu semen) (Suhartanto, 2002). Fotosyntéza v listech zajišťuje fixaci CO2, fotosyntéza v semenech zajišťuje výrobu energie pro zásobování semen živinami (produkce NADPH a ATP přeměnou sacharózy na acetyl CoA na mastnou kyselinu) (Borisjuk et al., 2005; Smolikova a Medvedev, 2016). Degradace chlorofylu je známkou zrání semen (Nakajima, Ito, Tanaka a Tanaka, 2012).

Mnoho vědeckých prací prokázalo, že vysoký obsah chlorofylu v osivu souvisí se snížením hlavních parametrů kvality osiva, jako je energie klíčení, klíčivost / životnost, vitalita, skladovatelnost osiva, dlouhověkost semen a jednotná vzcházivost semenáčků (Macguire 1962, Ellis et al. 1993, Demir a Ellis 1992, Jalink et al. 1999, Pádua et al., 2007). Vliv obsahu chlorofylu v osivu je znázorněn v grafu č. 1.

Graf č. 1 Vliv obsahu chlorofylu v osivu na parametry kvality osiva

graf-chlorofyl

Během zrání semen dochází k degradaci chlorofylu, která zajišťuje, aby v semenech nebylo nadměrné množství volného chlorofylu, jehož katabolity můžou vyvolat fotooxidaci, při které vznikají reaktivní formy kyslíku. Oxidací zásobních látek sacharidů a lipidů dochází ke snížení kvality semen.

Obrázek č. 1  Degradace chlorofylu při přirozeném dozrávání semen

obrazek2

Fluorescenční měření chlorofylu umožňuje rozlišení zralých a nezralých semen, které brání skladování semen nízké kvality (Jalink et al., 1999).

Obrázek č. 2 – Fluorescenční měření obsahu chlorofylu osiva jedle bělokokré – Abies alba Miler.

obrazek3

Semenářský závod využívá měření obsahu chlorofylu k rozlišení oddílů osiva vhodných pro dlouhodobé skladování. Měření obsahu chlorofylu se provádí na jednotlivých semenech (viz obrázek č. 2). Minimální počet měřených semen je 200 ks. Údaj o obsahu chlorofylu je uveden jako průměr CFU/mm2 všech měřených semen, Druhým údajem je směrodatná odchylka rozptylu pro stanovení rozrůzněnosti obsahu chlorofylu  jednotlivých semen z měřeného vzorku osiva. Zákazníci Semenářského závodu si mohou nově objednat službu Laboratoře – měření obsahu chlorofylu osiva a lépe tak řídit vlastní zásoby osiva skladovaného v SZ. Porovnáním jednotlivých oddílů osiva může zákazník sám  rozhodnout, které osivo je lepší ihned vyset a které ponechat na dlouhodobé skladování.

V případě zájmu o bližší informace o službě měření obsahu chlorofylu kontaktujte Ing. Marka Zemana – marek.zeman@lesycr.cz, nebo Ing. Pavlu Zemanovou – pavla.zemanova@lesycr.cz.