Semenářský závod vybudoval novou zkušební laboratoř

Semenářský závod vybudoval novou zkušební laboratoř

Od 1. dubna 2023 je v provozu nová zkušební laboratoř Semenářského závodu, která slouží k zjišťování kvality semenné suroviny a osiva lesních dřevin. Zkoušky kvality provádíme pro provozní potřeby závodu jak na vlastní semenné surovině a vlastním vyrobeném osivu, tak v souladu s Obchodními podmínkami služeb Semenářského závodu i na semenné surovině a osivu našich zákazníků. U všech zkoušek postupujeme podle normy ČSN 48 1211, popřípadě dle pravidel ISTA. Laboratoř disponuje moderním vybavením zajišťujícím přesné provádění zkoušek, jako jsou například klíčící skříně s řízenými podmínkami, přesné váhy, sušící pece nebo box pro provádění zdravotních rozborů semenného materiálu. Umíme tak zjistit i zdravotní stav semenného materiálu.  Špičkovým zařízením v laboratoři je přístroj na zjišťování obsahu chlorofylu v osivu lesních dřevin, který je v lesním semenářství unikátně využívaný v Semenářském závodě. Díky němu je možné do jisté míry předpokládat skladovatelnost jednotlivých oddílů vyrobeného osiva (více zde). Laboratoř zvýšenou kapacitou zkoušek a moderním vybavením podstatným způsobem přispívá ke zkvalitňování výroby, skladování a předosevní přípravy osiva v Semenářském závodě. Podrobnější informace a provedení zkoušek na vašem semenném materiálu si v případě zájmu můžete zajistit na adrese pavla.zemenova@lesycr.cz