Sýc rousný

Sýc rousný

Budky pro sýce se instalují ve výšce 6 až 10 m nad zemí při pasekách, mýtinách či lesních cestách. V horských polohách lze budky vyvěsit i v otevřeném terénu (solitéry apod.). Omezení přístupu kunám lze zajistit vyvěšením na hladký kmen (např. buk). Je důležité, aby ptáci měli k budce volný přílet. Po zavěšení ještě budku přes zadní stěnu připevníme ke kmeni stromu pomocí vrutů. Sýc běžně osídluje i souvisle zapojené jehličnaté porosty. Průměrná hustota je 1 ks na 1 km2. Budky vyvěste co nejdříve - snášení vajec začíná bezprostředně po sejití sněhu a je závislé i na potravní nabídce. Sovy si svá hnízda nevystýlají, tak že je nutné na dno budky umístit dostatečnou vrstvu výstelky ze slámy, dřevní drti, hoblin nebo suchého listí. Jednou za rok, nejlépe na podzim, kontrolujeme technický stav budky vč. jejího upevnění a množství výstelky. Čištění stačí provádět jednou za 3 roky. Více informací  

533,06 Kč
cena bez DPH
645 Kč
cena s DPH