Puštík obecný

Puštík obecný

Budky pro puštíky se instalují ve výšce 6 až 10 m nad zemí na hladký kmen bez větví asi 50 m od okraje lesa nebo při pasekách, lesních cestách, blízko kosených nebo spásaných luk s vyšší hustotou drobných obratlovců. Po zavěšení ještě budku přes zadní stěnu připevníme ke kmeni stromu pomocí vrutů. Je třeba, aby ptáci měli k budce volný přílet a aby do vletového otvoru neměla přístup kuna z okolních větví. Budky vyvěšujte tak, aby nebyly vystaveny přímému odpolednímu slunečnímu svitu. Budky se instalují plošně v hustotě cca 1 kus na 3 - 5 km2. Sovy si svá hnízda nevystýlají, tak že je nutné na dno budky umístit dostatečnou vrstvu výstelky ze slámy, dřevní drti, hoblin nebo suchého listí. Jednou za rok, nejlépe na podzim,  kontrolujeme technický stav budky vč. jejího upevnění a množství výstelky. Čištění stačí provádět jednou za 3 roky. Více informací