Lejsek

Lejsek

Lejsek je menší než vrabec a především štíhlejší. Nejčastěji se vyskytuje v řídce porostlých místech parkovitého rázu, okraje lesů, lesní holiny a paseky, zahrady, sady, hřbitovy nebo aleje. Samička snáší 4 až 6 vajíček. Hnízdo staví převážně samice v polodutinách stromů nebo v budovách, často obsazuje i polootevřené budky. Lejskům můžeme při hnízdění vydatně pomáhat, stačí vyvěsit budky, které by měly být umístěny asi 3 m nad zemí tak, aby vletový otvor byl volně přístupný a nebyl nasměrován proti přímému odpolednímu slunci.  Každoročně na konci léta odstraníme staré hnízdo a důkladně vyčistíme vnitřní prostor budky. Více informací