Holub doupňák

Holub doupňák

Doupňák je obyvatel starých, většinou listnatých lesů, které mu poskytují dostatek přirozených dutin, v nichž hnízdí. Protože počet starých doupných stromů v našich lesích poklesl, snížil se i stav těchto ptáků. Nedostatek dutin můžeme doupňákům nahradit vyvěšením vhodných budek, v nichž se tito holubi bez velkých rozpaků usazují. Budky se vyvěšují do korun vysokých stromů. Čelní strany jsou otevíratelné pro umožnění potřebného čištění. Více informací