Hnízdní budka pro sýce – typ 2

Hnízdní budka pro sýce – typ 2

Sýcovníky se instalují ve výšce 5 až 10 m nad zemí při pasekách, mýtinách či lesních cestách. Omezení přístupu kunám lze zajistit vyvěšením na hladký kmen (např. buk). V horských polohách lze budky vyvěsit i v otevřeném terénu (solitéry apod.). Běžně osídluje i souvisle zapojené jehličnaté porosty. Průměrná hustota je 1 ks na 1 km2. Budky vyvěste co nejdříve - snášení vajec začíná bezprostředně po sejití sněhu a je závislé i na potravní nabídce. Typ 2 je se střechou se sklonem dopředu. Více informací  

495,87 Kč
cena bez DPH
600 Kč
cena s DPH