Semenářský závod vyrábí certifikované osivo

Datum: 14.09.2021 Autor: Ivan Chalupa

Hlavním cílem spotřebitelského řetězce PEFC je poskytnout spotřebitelům lesních produktů přesné a ověřitelné informace o obsahu suroviny pocházející z PEFC certifikovaných a trvale udržitelně obhospodařovaných lesů.

Na základě Seznamu osvědčení o účasti v certifikaci lesů pro jednotlivé lesní hospodářské celky u Lesů České republiky, s. p., splňuje semenná surovina získaná z těchto hospodářských celků a z ní vyrobené osivo  standardy certifikace PEFC.