Jste před rozhodnutím, zdali si zakoupit semennou surovinu nebo osivo? Poradíme Vám.

Datum: 29.05.2020 Autor: zemanm

V případě nákupu semenné suroviny je nutné počítat s obsahem nižšího množství využitelných semen a naopak s vyšším obsahem nečistot a také s různým obsahem vody. Kvalitativní parametry osiva jsou nesrovnatelně lepší, než u semenné suroviny (podíl plných, životných a klíčivých semen, podíl nečistot).

Běžná kvalita semenné suroviny je taková, že obsahuje pouze cca 75 % plných bukvic. To znamená, že při čištění a třídění bukvice je odstraněno 25 % nečistot a hluchých, hmyzem nebo jinak poškozených bukvic. V běžných letech se vlhkost bukvic pohybuje od 20 do 40 %. Osivo buku se na dlouhodobé skladování suší na 10 % (9-11%) vlhkost, úbytek vlhkosti osiva oproti surovině je tedy zhruba 20%.

Pokud uvedené hodnoty použijeme při přepočtu ceny semenné suroviny na osivo, je výsledná cena osiva plně srovnatelná nebo lepší, než cena semenné suroviny. Hodnotově je však pro lesního školkaře výhodnější nákup osiva. Osivo má garantovanou kvalitu, lesní školkaři docílí vyšší výpěstnosti z kilogramu osiva a zároveň zvyšují potenciál využití svých produkčních ploch.

Rozdíl mezi surovinou a kvalitně připravenou naklíčenou bukvicí:

surovina_osivo