POKYNY PRO ODBĚRATELE STRATIFIKOVANÉHO OSIVA

Datum: 31.03.2021 Autor: Ivan Chalupa

Doprava a manipulace s osivem

img_1086-kopie-4

Stratifikované osivo má vysoký obsah vody (30 až 60 % dle druhu dřeviny, BK 30-35 %). Při manipulaci s tímto osivem dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu vysokého obsahu vody a z důvodu vyskladňování z teplot + 3°C. Osivo je náchylné k zapaření a je třeba ho co nejrychleji dopravit do lesní školky. Vozidlo, ve kterém se přepravuje stratifikované osivo nenechávejte stát na slunci. Osivo do výsevu ponechte v chladu (klimatizační sklad, sklep, chladná místnost, sněžná jáma a podobně). Pokud z nějakého důvodu nemůžete osivo hned vysévat, je třeba ho držet v chladu (+3-5°C), provzdušňovat a případně vlhčit.

Výsev

Ideálními podmínkami pro výsev prvních 14 dnů je teplota kolem 15 °C a stála vlhkost, vhodný je výsev do vlhké půdy (substrátu) a pravidelné zavlažování. Když se osivo dostane do suché půdy či substrátu, nebo není pravidelně zavlažováno, přirozeně ztrácí vlhkost a velmi často padá do druhotného klíčního klidu a přeleží do dalšího roku nebo nestejnoměrně klíčí. Pro udržení příhodného klimatu (vlhkost a nižší teplota) je třeba výsev stínit, především ty výsevy, které se provádí až koncem dubna a v květnu kdy bývají již vyšší teploty.

Upozornění

Při přebírání stratifikovaného osiva se odběratel musí přesvědčit o stavu osiva a stavu stratifikace vyhovující potřebě odběratele – což stvrzuje písemným převzetím na předávacím protokolu (dodacím listu, nebo expedičním příkazu). Zdárné vzejití stratifikovaného osiva ovlivňuje následné zacházení s osivem, proto je problematické následně uplatňovat odpovědnost dodavatele za vady stratifikovaného osiva po převzetí odběratelem.

 

Přejeme Vám úspěchy v pěstování sadebního materiálu lesních dřevin!

Lesy České republiky, s.p., Semenářský závod Týniště nad Orlicí