Naklíčená bukvice pro přesné síje do obalů

Naklíčená bukvice pro přesné síje do obalů

V průběhu stratifikace jsou z oddílu tříděny naklíčené bukvice na optickém třídiči, které jsou určené na ruční výsev do obalů. Zbytek oddílu je dále nakličován a po objevení nových klíčů je znova tříděn.  Novinkou letošního roku je prodej naklíčené bukvice v kusech (cena 0,49 Kč/kus).  Minimální množství pro nákup je 15 tisíc ks.