Inkrustace osiva

Inkrustace osiva

Inkrustace spočívá v nanesení tenké vrstvy fixační látky na povrch osiva.

Hlavní výhody inkrustovaného osiva:

Zvýšení sypkosti osiva, eliminace lepení osiva s pryskyřicí či stratifikovaného osiva při strojním setí

Zvýšení mechanické odolnosti osiva, eliminace tvorby úlomků a prachových částí z osiva během manipulace a setí.

Zvýraznění barevného vzhledu osiva – snadná kontrola strojního výsevu

Nanesení biopreparátů, nebo fungicidních přípravků pro ochranu výsevů proti houbovým chorobám, včetně padání klíčních rostlin.