Časté dotazy

Mohu u Vás nakoupit i sazenice dřevin?

V semenářském závodě nabízíme pouze semena dřevin a v případě zájmu o sazenice se obraťte na některou z lesních nebo okrasných školek v okolí. Kontakty naleznete na www.lesniskolky.cz nebo www.svaz-skolkaru.cz

Proč bych měl nakupovat výrobky s certifikátem PEFC?

Tím, že je výrobek opatřen logem PEFC, výrobce dokládá, že k jeho zhotovení použil dříví, které pochází z lesa, obhospodařované trvale udržitelným způsobem. To znamená, že při svém hospodaření zachovává biodiverzitu, produkční schopnosti i regenerační schopnosti lesa a zaručuje, že bude plnit ekologické, ekonomické i sociální funkce bez poškozování ostatních ekosystémů. Na stránkách www.pefc.cz máte možnost získat informaci i o dalších výrobcích s certifikátem PEFC.

Koupí takového výrobku podporujete šetrné hospodaření v lesích.

Baví mě lezení, mám horolezecký výcvik – stačí to na to, abych mohl sbírat šišky?

Odpověď: K tomu, aby mohl člověk vykonávat sběr šišek jako povolání, je třeba mít doklad o absolvování kurzu pro trhače zakončeném zkouškou, vlastnit potřebné vybavení a ochranné pomůcky = přezkoušenou trhačskou soupravu, dále mít potvrzení o zdravotní způsobilosti a obvykle živnostenské oprávnění pro poskytování služeb v lesnictví nebo pro práce ve výškách apod. Pokud navíc zamýšlíte s nasbíranými šiškami dále obchodovat, pak je nutná zvláštní licence pro obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin, kterou vydává ministerstvo zemědělství. Informace o udělení licence jsou v zákoně č. 149/2003 Sb. v účinném znění. Podrobnosti najdete na např. na www.uhul.cz v sekci ERMA.

Je třeba počítat s tím, že sběr je nárazová, sezónní práce.

Mám za domem krásné stromy (smrky, borovice, javory apod.) a mají spoustu šišek – plodů. Za kolik je ode mne koupíte, když je natrhám?

Sběr šišek a plodů lze provádět pouze ze stromů, které jsou „uznány“ pro sběr osiva – to znamená, že existuje doklad, potvrzující jejich vhodnost pro využití pro lesnické účely. Pro potřeby lesního hospodářství si Lesy České republiky, s.p. i ostatní vlastníci lesa nechávají uznat vlastní porosty a v těch pak sbírají. Jen k takto získanému osivu vystaví orgán veřejné správy doklad – Potvrzení o původu – a následně mohou být z takového osiva pěstovány sazenice pro obnovu lesa.

Z toho důvodu nelze nakupovat šišky nebo plody z neuznaných zdrojů.

Prodáváte semena rychlerostoucích dřevin? Které to jsou?

U nás se nejčastěji využívají jako rychlerostoucí dřeviny vybrané druhy topolů a vrb. Ty se pro účely zakládání plantáží množí vegetativně, to znamená řízkováním. Více informací k této problematice najdete na stránkách www.vukoz.cz.

Řízky rychlerostoucích dřevin si můžete zajistit například na Lesním závodě Židlochovice

Jaký je rozdíl mezi osivem pro lesnické a okrasné účely?

Osivo pro lesnické účely pochází z tzv. uznaných zdrojů a při sběru je mu orgánem státní správy vystaven doklad „Potvrzení o původu“, který prokazuje jeho původ. Údaje z tohoto dokladu jsou pro osivo rodným listem, který ho provází i do lesní školky a pak jako sazenici i do lesa. Tento doklad podává informaci o tom, kde může být sazenice vypěstovaná z určitého osiva použita.

Osivo pro okrasné účely může pocházet i z jednotlivých stromů a keřů nebo z porostů, které nejsou vybaveny tímto dokladem.

Co je třeba udělat, abych mohl ve svém lese sbírat šišky nebo plody lesních dřevin, případně je prodávat?

Základním předpokladem pro sběr v lesních porostech je fakt, že porost musí být uznán ke sběru osiva, to znamená, že musí mít určitou kvalitu, kterou vyjadřuje fenotypová klasifikace. O uznání porostu žádá vlastník a celý postup je popsán v zákoně č.149/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 29/2004 Sb. Podrobné informace o celém procesu jsou např. na www.uhul.cz a nejjednodušší je požádat o pomoc svého odborného lesního hospodáře.