Seznam nabízeného osiva

 

Vědecký název dřeviny Název dřeviny
Abies alba Miller Jedle bělokorá
Abies amabilis (Dougl.) Forbes Jedle líbezná
Abies balsamea (L.) Miller Jedle balzámová
Abies cephalonica Loudon Jedle řecká
Abies concolor (Gord.) Jedle ojíněná
Abies grandis Lindl. Jedle obrovská
Abies koreana Wils. Jedle korejská
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. Jedle plstnatoplodá
Abies magnifica A. Murr. Jedle nádherná
Abies nordmanniana (Steven) Spach Jedle kavkazská
Abies pinsapo Boissier Jedle španělská
Abies procera Rehder Jedle vznešená
Abies veitchii Lindl. Jedle Veitchova
Acer campestre L. Javor babyka
Acer ginnala Maxim. Javor ginala
Acer palmatum Atropurpureum Javor dlanitolistý Atropurpureum
Acer platanoides L. Javor mléč
Acer pseudoplatanus L. Javor klen
Acer rubrum L. Javor červený
Acer tataricum L. Javor tatarský
Aesculus hippocastanum L. Jírovec maďal
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moench Olše šedá
Alnus viridis (Chaix) DC. Olše zelená
Betula pendula Roth Bříza bělokorá
Betula pubescens Ehrh. Bříza pýřitá
Carpinus betulus L. Habr obecný
Catalpa bignonioides Walt. Katalpa trubačovitá
Cedrus atlantica (Endl.) Carriére Cedr atlaský
Cedrus deodara (D.Don) G.Don Cedr himalajský
Celtis occidentalis L. Břestovec západní
Cornus alba L. Svída bílá
Cornus sanguinea L. Svída krvavá
Corylus colurna L. Líska turecká
Cotinus coggygria Scop. Ruj vlasatá
Euonymus europaeus L. Brslen evropský
Fagus sylvatica L. Buk lesní
Fraxinus excelsior L. Jasan ztepilý
Ginkgo biloba L. Jinan dvoulaločný
Chamaecyparis lawsoniana Murr. Cypříšek Lawsonův
Jacaranda mimosifolia D. Don Žakaranda mimózolistá
Juglans nigra L. Ořešák černý
Koelreuteria paniculata Laxm. Svitel latnatý
Larix decidua Mill. Modřín opadavý
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière Modřín japonský
Ligustrum vulgare L. Ptačí zob
Liriodendron tulipifera L. Liliovník tulipánokvětý
Malus sylvestris L. Mill. Jabloň lesní
Morus alba L. Morušovník bílý
Morus nigra L. Morušovník černý
Picea abies (L.) H.Karsten Smrk ztepilý
Picea asperata Mast. Smrk drsný
Picea breweriana S. Wats. Smrk Brewerův
Picea engelmannii Parry ex Engelm. Smrk Engelmannův
Picea glauca (Moench) Voss Smrk sivý
Picea mariana (Mill.) Britt. Smrk černý
Picea omorika (Pančič) Purkyně Smrk omorika
Picea orientalis (L.) Link Smrk východní
Picea pungens Engelm. Smrk pichlavý
Picea pungens glauca Smrk pichlavý glauca
Picea sitchensis (Bong.) Carr. Smrk sitka
Pinus aristata Engelm. Borovice osinatá
Pinus armandii Franch. Borovice Armandova
Pinus cembra L. Borovice limba
Pinus contorta var.latifolia Borovice pokroucená latifolia
Pinus densiflora Sieb. et Zucc. Borovice hustokvětá
Pinus flexilis James Borovice ohebná
Pinus heldreichii H. Christ Borovice Heldreichova
Pinus koraensis Sieb.et Zucc. Borovice korejská
Pinus mugo Borovice kleč
Pinus mugo pumilio Franco Borovice kleč pumilio
Pinus mugo Turra Borovice kleč
Pinus nigra Arnold Borovice černá
Pinus parviflora Sieb.et Zucc. Borovice drobnokvětá
Pinus peuce Grieseb. Borovice rumelská
Pinus pinea L. Borovice pinie
Pinus ponderosa Dougl.ex P.et C.Laws. Borovice těžká
Pinus pumila (Pall.) Regel Borovice limba zakrslá
Pinus rigida Mill. Borovice tuhá
Pinus rotundata Link Borovice blatka
Pinus sibirica Du Tour Borovice sibiřská
Pinus strobus L. Borovice vejmutovka
Pinus sylvestris L. Borovice lesní
Pinus wallichiana A.B.Jaks. Borovice himalajská
Platanus occidentalis L. Platan západní
Populus tremula L. Topol osika
Prunus avium L. Třešeň ptačí
Prunus spinosa L. Trnka obecná
Pseudolarix amabilis (Nelson) Pamodřín líbezný
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Douglaska tisolistá
Pyrus pyraster L. Hrušeň planá
Quercus cerris L. Dub cer
Quercus robur L. Dub letní
Quercus rubra Du Roi non L. Dub červený
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. Sekvoje stálezelená
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. Sekvojovec obrovský
Sophora japonica L. Jerlín japonský
Sorbus aucuparia L. Jeřáb ptačí
Sorbus torminalis (L.) Crantz Jeřáb břek
Taxodium distichum (L.) Rich. Tisovec dvouřadý
Taxus baccata L. Tis červený
Thuja occidentalis L. Zerav západní
Thuja orientalis L. Zerav východní
Thuja plicata D.Don Zerav obrovský
Tilia cordata Mill. Lípa malolistá
Tilia platyphyllos Scop. Lípa velkolistá
Tsuga canadensis (L.) Carriére Jedlovec kanadský
Tsuga mertensiana (Sargent) Jedlovec Mertensův
Viburnum opulus L. Kalina obecná
Wisteria sinensis (Sims) Sweet Vistárie čínská