Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník za luštění, skladování a ostatní služby, platný od 1.9.2018

Luštění – dřevina cena v Kč za 1kg semene
smrk 1110
borovice 1790
modřín 1900
borovice černá, Jeffreyova, žlutá, douglaska, bor. vejmutovka 1620
Jedle sp. jen luštění a čištění bez přípravy na sklad 438
Jedle sp. luštění a příprava pro krátkodobé skladování 562
Jedle sp. luštění a příprava pro dlouhodobé skladování 760
ostatní jehličnany 791
olše černá, šedá 862
olše zelená 102
bříza 102
habr 142
jasan 91
javor 142
lípa 102
lupina, akát 132
Buk jen čištěný bez přípravy pro sklad.za 1kg suroviny 18
Buk příprava pro krátkodobé skladování 45
Buk příprava pro dlouhodobé skladování 120
Jeřáb ptačí,prostř.,muk,pouze lisovaný za 1kg suroviny 43
Jeřáby lisované,vymlácené (bez čištění) za 1kg výlisků 276
Jeřáb ptačí,prostřed.,muk,vlhké přečištěné osivo 554
Jeřáb ptačí,prostřed.,muk,suchý čištěný 1332
bez černý, červený 1332
třešeň, hrušeň, jabloň 887
ostatní listnáče 289
Skladování osiva za 1 měsíc cena v Kč za 1kg semene
dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 až +4 st.C 9
dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 až -3 st.C (žaludy) 7
dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 až -8 st.C 8
Ostatní služby cena v Kč za 1kg semene
třídění osiv jehličnanů 43
odkřídlení jedle 20
čištění osiva bez odkřídlování za 1 kg surového osiva 96
čišt. osiva jehlič. včetně odkřídl. (bez luštění) za 1 kg surového osiva 194
rozbor osiva za 1 zkoušku
          stanovení obsahu vody 100
          klíčivost do 1 měsíce (1 zkouška) 300
          životnost s vitálním barvením v TTC 900
          čistota semene 100
          absolutní hmotnost 50
moření osiva jehličnanů (práce bez ceny za mořidlo) 60
stratifikace: buk – krátkodobá (včetně moření) 44
                              – dlouhodobá (včetně moření) 66
                       lípa, habr, třešeň, jasan 144
                       javor, jeřáb 55
stratifikace ostatních listnáčů 87
stratifikace: jedle – krátkodobá 40
                                – dlouhodobá 50
stratifikace ostatních jehličnanů – krátkodobá 40
                                                           – dlouhodobá 76
termoterapie dubu, včetně číštění za 1 kg suroviny 10
čištění listnáčů – Petkus za 1 kg surového osiva 25
                             – kartáčovka za 1 kg surového osiva 25

Ceny jsou bez DPH, DPH u předmětných služeb je dle platného zákona v rámci vyšší sazby, tj. 21%

K cenám za luštění budou připočítány přirážky:

za dosažení vyšší čistoty proti ČSN 481211 , za každé 1 % zlepšení, 1% ze základní sazby.
za přednostní luštění (do 1 měsíce) přirážka 20% ze základní ceny

Sazba za skladování je stanovena dle množství k 1. dni v měsíci za každý započatý měsíc od data vyluštění.

Kontakty: Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí;      www.semenarskyzavod.cz

odbyt: Emílie Kavuláková email: emilie.kavulakova@lesycr.cz; telefon: 956 271 141; mobil: 725 879 730

výroba: ing. Marek Zeman  email: marek.zeman@lesycr.cz; telefon 956 271 103; mobil: 725 627 802
Leonard Horský  email: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180, mobil: 725 257 285