Ceník lesnického osiva

Ceník lesnického osiva

Ceník základních smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 1. 9. 2018.

Osivo si můžete objednat zde

Český název Latinský název Základní cena Kč/kg bez DPH Příklad ceny při čistotě 99% a klíčivosti 75% v Kč bez DPH
Smrk ztepilý Picea abies 5 440 4 039
Smrk ztepilý (PLO 27,28) Picea abies 6 000 4 455
Smrk ztepilý (sběr do r. 2008) Picea abies 3 000 2 228
Jedle bělokorá – mražená Abies alba 1 900 1 411
Jedle bělokorá, kavkazská – po vyluštění Abies alba, Abies nordmanniana 2 200 1 634
Jedle obrovská Abies grandis 5 800 4 307
Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 23 990 17 813
Borovice lesní Pinus sylvestris 9 600 7 128
Borovice lesní (sběr do r. 2011) Pinus sylvestris 6 500 4 826
Borovice černá Pinus nigra 3 100 2 302
Borovice vejmutovka Pinus strobus 5 300 3 935
Borovice limba Pinus cembra 2 200 1 634
Borovice kleč, blatka, rumelská Pinus mugo, P. rotundata, P. peuce 4 000 2 970
Modřín opadavý Larix decidua 13 300 9 875
Modřín opadavý (jesenický) Larix decidua 14 800 10 989
Modřín opadavý (sběr do r. 2008) Larix decidua 6 500 4 826
Dub letní Quercus robur 50 37
Dub zimní Quercus petraea 60 45
Dub červený Quercus rubra 40 30
Buk lesní Fagus sylvatica 550 408
Buk lesní dlouhodobě skladovaný Fagus sylvatica 700 520
Habr obecný Carpinus betulus 626 465
Javor mleč Acer platanoides 650 483
Javor klen Acer pseudoplatanus 690 512
Javor babyka Acer campestre 680 505
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 400 279
Trnovník akát Robinia pseudoacacia 1 400 1 040
Bříza bělokorá Betula pendula 6 000 4 455
Bříza pýřitá Betula pubescens 12 000 8 910
Jeřáb prostřední, břek, muk, oskeruše Sorbus intermedia, S. torminalis; S. aria, S. domestica 7 500 5 569
Jeřáb ptačí (6,7,8 LVS) Sorbus aucuparia 7 500 5 569
Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 3 900 2 896
Ořešák černý Juglans nigra 90 67
Třešeň ptačí Prunus avium 2 100 1 559
Hrušeň planá Pyrus pyraster 4 900 3 638
Jabloň lesní Malus sylvestris 3 500 2 599
Lípa malolistá Tilia cordata 1 410 1 047
Lípa velkolistá do roku 2016 Tilia plathyphyllos 700 520
Lípa velkolistá Tilia plathyphyllos 1 020 757
Olše lepkavá Alnus glutinosa 3 500 2 599
Olše šedá Alnus incana 6 000 4 455
Olše zelená Alnus viridis 2 300 1 708
Topol osika Populus tremula 150 000 111 375
Jírovec maďal Aesculus hippocastanum 35 26
Kaštanovník jedlý Castanea sativa 100 74
Hloh jednosemenný Crataegus monogyna 1 538 1 142
Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 1 429 1 061
Růže svraskalá Rosa rugosa 593 440
Svída krvavá Cornus sanguinea 1 450 1 077
Svída bílá Cornus alba 1 425 1 058
Kalina tušalaj Viburnum lantana 2 730 2 027

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí; www.semenarskyzavod.cz

Odbyt:

Emilie Kavuláková, e-mail: emilie.kavulakova@lesycr.cz; telefon 956 271 141; mobil: 725 879 730

Uvedené ceny jsou cenami základními při čistotě 100% a klíčivosti 100%.

Příklad:

Modřín skuteč.čistota 99% klíčivost 75%
Kč 13 300,- x 0,99 x 0,75 = Kč 9 875

Objednávky osiv budou od 1.9.2018  rezervovány maximálně do konce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla  objednávka přijata.

  • Uvedená cena je včetně termoterapie.