Ceník lesnického osiva

Ceník smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 1. 2. 2020.

Osivo si můžete objednat zde

Český název Latinský název Základní cena* Kč/kg bez DPH Průměrná prodejní cena za posledních 5 let dle kvality Kč/kg bez DPH
Borovice černá Pinus nigra 3 300,00 2 701,00
Borovice blatka, kleč, rumelská Pinus rotundata, mugo, peuce 4 000,00 3 274,00
Borovice lesní Pinus sylvestris 9 600,00 7 856,00
Borovice lesní (sběr do r. 2011) Pinus sylvestris 6 500,00 3 869,00
Borovice limba Pinus cembra 3 300,00 2 701,00
Borovice vejmutovka Pinus strobus 5 300,00 4 337,00
Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 23 990,00 15 223,00
Jedle bělokorá – mražená Abies alba 1 900,00 791,00
Jedle bělokorá, kavkazská – po vyluštění Abies alba, nordmanniana 2 200,00 915,00
Jedle obrovská Abies grandis 5 800,00 2 414,00
Modřín opadavý Larix decidua 20 000,00 8 184,00
Modřín opadavý (jesenický) Larix decidua 22 000,00 9 002,00
Modřín opadavý (sběr do r. 2011, včetně jesenického) Larix decidua 8 500,00 2 279,00
Smrk ztepilý Picea abies 4 500,00 3 674,00
Smrk ztepilý (PLO 27,28) Picea abies 6 000,00 4 899,00
Smrk ztepilý (sběr do r. 2011, včetně PLO 27,28) Picea abies 3 000,00 1 781,00
Bříza bělokorá Betula pendula 6 500,00 718,00
Bříza pýřitá Betula pubescens 12 000,00 1 325,00
Buk lesní – čerstvý (garance klíčivosti min. 55 %) Fagus sylvatica 690,00
Buk lesní – mražený (garance klíčivosti min. 55 %) Fagus sylvatica 790,00
Buk lesní včetně stratifikace + skladovaní jaro 2021 (garance klíčivosti min. 55 %) Fagus sylvatica 880,00
Dub červený (garance klíčivosti min. 50 %) Quercus rubra 80,00
Dub letní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus robur 70,00
Dub zimní ** (garance klíčivosti min. 60 %) Quercus petraea 80,00
Habr obecný Carpinus betulus 690,00 554,00
Hrušeň planá Pyrus pyraster 6 500,00 4 930,00
Jabloň lesní Malus sylvestris 6 400,00 4 706,00
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 500,00 335,00
Javor babyka Acer campestre 1 100,00 737,00
Javor klen Acer pseudoplatanus 1 000,00 670,00
Javor mléč Acer platanoides 1 000,00 670,00
Jeřáb prostřední, břek, muk, oskeruše Sorbus sp. 25 000,00 17 831,00
Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 9 000,00 6 419,00
Jeřáb ptačí (6,7,8,9 LVS) Sorbus aucuparia 18 000,00 12 838,00
Jírovec maďal Aesculus hippocastanum 80,00 27,00
Kaštanovník jedlý Castanea sativa 300,00 102,00
Lípa malolistá Tilia cordata 1 410,00 1 114,00
Lípa velkolistá Tilia plathyphyllos 1 020,00 806,00
Lípa velkolistá do r. 2016 Tilia plathyphyllos 700,00 553,00
Olše lepkavá (garance klíčivosti min. 40 %) Alnus glutinosa 3 500,00
Olše šedá (garance klíčivosti min. 30 %) Alnus incana 6 500,00
Olše zelená Alnus viridis 4 000,00 1 891,00
Ořešák černý Juglans nigra 650,00 284,00
Topol osika, šedý Populus sp. 150 000,00 108 000,00
Trnovník akát Robinia pseudoacacia 2 700,00 2 243,00
Třešeň ptačí Prunus avium 2 100,00 1 612,00

Ceny jsou bez DPH, DPH u osiva je dle platného zákona v rámci nižší sazby, tj. 15%.

U dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, nemusí průvodní list obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu. V takovém případě je skutečná prodejní cena rovna průměrné prodejní ceně uvedené v ceníku.

 

Objednaná osiva, u kterých není požadována okamžitá expedice, jsou převedena na sklad zákazníka s placenou službou skladování dle platného ceníku služeb. Objednávky prosím vyřizujte přes objednávkový systém na www.semenarskyzavod.cz.

U dřevin BK, DB, DBZ, DBC, OL, OLS je stanovena pevná cena za 1kg osiva (základní cena již nebude krácena čistotou a klíčivostí/životností) s garantovanou minimální klíčivostí/životností uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne garantované klíčivosti dle zkoušek kvality od VÚLHM, v.v.i. může odběratel požadovat slevu odpovídající snížené kvalitě pod garantovanou minimální klíčivost/životnost.

*Uvedená cena je cenou základní při čistotě 100% a klíčivosti (životnosti) 100%.

Příklad:

Borovice skuteč. čistota 99% klíčivost 75%
9 600,00 Kč x 0,99 x 0,75 = 7 128,00 Kč

**Uvedená cena je včetně termoterapie

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Pavla Zemanová email: pavla.zemanova@lesycr.cztelefon: 956 271 141; mobil: 725 257 688

Výroba:

Ing. Marek Zeman, e-mail: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Ing. Leonard Horský, e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 285

Poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty