Novela zákona č. 149/2003 Sb. a vyhlášky č. 29/2004 Sb

Datum: 15.03.2017 Autor: Miroslav Frydrych

V březnu 2017 byl novelizován zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Spolu se zákonem byla novelizována i vyhláška č. 29/2004 Sb.