Nabídka nastratifikované bukvice ihned k vysetí

Datum: 13.05.2020 Autor: zemanm

V Semenářském závodě máme aktuálně k dispozici volné stratifikované osivo buku lesního. Stratifikované osivo je připravené ihned k odběru, přitom lze také objednat službu třídění naklíčeného osiva pro síje do obalů. V případě zájmu se můžete obrátit na obchodní oddělení Semenářského závodu – Ing. Ivana Chalupu (tel: 602 449 486) nebo na Ing. Pavlu Zemanovou (tel: 725 257 688), kteří poskytnou bližší informace.

img_1086-kopie-4